nhà / Câu hỏi thường gặp / câu hỏi thường gặp /

Q4: Chúng ta có thể mua 1 máy tính của mỗi mục để kiểm tra chất lượng?

Q4: Chúng ta có thể mua 1 máy tính của mỗi mục để kiểm tra chất lượng?

cập nhật:2016-07-28
A: Có, chúng tôi rất vui mừng để gửi 1pc cho kiểm tra chất lượng, nếu chúng ta có những mục bạn cần trong kho.
  đặt hàng mẫu hoặc để xét xử sẽ được hoan nghênh!
Từ khóa
đăng ký
FOLLOW US