nhà / tất cả / câu hỏi thường gặp /

Q3: Nếu chúng ta không tìm thấy những gì chúng tôi muốn trên trang web của bạn, những gì chúng ta

Q3: Nếu chúng ta không tìm thấy những gì chúng tôi muốn trên trang web của bạn, những gì chúng ta

cập nhật:2016/7/28
A: Bạn có thể email cho chúng tôi các mô tả và hình ảnh của các sản phẩm bạn cần, chúng tôi sẽ kiểm tra xem chúng ta có chúng tôi phát triển mặt hàng mới mỗi tháng, và một số trong số họ đã không được tải lên trang web trong thời gian Hoặc bạn có thể gửi cho chúng tôi mẫu .. bởi nhanh, chúng tôi sẽ phát triển các mặt hàng này để mua số lượng lớn.
đăng ký
FOLLOW US