nhà > Câu hỏi thường gặp > câu hỏi thường gặp >

Q4: Chúng ta có thể mua 1 máy tính của mỗi mục để kiểm tra chất lượng?

Câu hỏi thường gặp
Liên hệ
Candy Shang
Để lại tin nhắn:
Liên Bây giờ
Địa chỉ chi tiết:
C242,NO.61 JICHANG ROAD, GUANGZHOU,CHINA
Q4: Chúng ta có thể mua 1 máy tính của mỗi mục để kiểm tra chất lượng?
cập nhật:2016-07-28
A: Có, chúng tôi rất vui mừng để gửi 1pc cho kiểm tra chất lượng, nếu chúng ta có những mục bạn cần trong kho.
  đặt hàng mẫu hoặc để xét xử sẽ được hoan nghênh!
Từ khóa